]

Inrichting Zonnepark Hazenwinkel

Zonnepark Hazenwinkel, zondag 22 oktober 2023

Bij Zonnepark Hazenwinkel geloven we in het creëren van meerwaarde voor mens, dier, natuur en klimaat. We hebben ons ontwerp zorgvuldig afgestemd op de behoeften van mogelijke beschermde diersoorten. Met een benadering die rekening houdt met hun leefgebied, streven we ernaar om hun natuurlijke habitat binnen ons zonnepark te behouden. Bovendien hebben we ervoor gezorgd dat de bestaande landschappelijke kenmerken behouden blijven, waardoor Zonnepark Hazenwinkel opgaat in het omliggende landschap.

Multifunctioneel ruimtegebruik

Zonnepark Hazenwinkel is meer dan alleen een bron van duurzame energie. Ons terrein combineert duurzame energieopwekking, begrazing door schapen en een versterking van de biodiversiteit door de aanleg van voorzieningen voor flora en fauna. Langs de randen van het zonnepark creëren we brede zones met struweel en kruidenrijk grasland. Op de locatie van het hoogspanningstracé zaaien we een bloem- en kruidenrijk grasmengsel in. Dit bloemrijke grasmengsel trekt insecten aan, terwijl het struikgewas een toevluchtsoord en nestplaatsen biedt aan verschillende soorten insecten, zoogdieren en vogels. Bij Zonnepark Hazenwinkel omarmen we een holistische benadering van duurzaamheid, waarbij de natuurlijke wereld floreert naast onze inzet voor schone energie.

Uitkijkheuvel

Het gebied om Zonnepark Hazenwinkel is een populair fiets- en wandelgebied. Langs de zuidkant van het terrein loopt een fiets- en wandelroute van het nationaal fiets- en wandel(knooppunten)netwerk.

Om jou als wandelaar of fietsers van informatie over het zonnepark te voorzien, wordt er een speciale plek gecreëerd waar je het zonnepark vanuit een ander perspectief kunt bekijken. Deze uitkijkheuvel, die 1,5 meter hoog is, bied je de kans om over het zonnepark heen te kijken. En als je daar bent, kun je meteen even een kijkje nemen op het informatiebord dat op de heuvel wordt geplaatst. Daar vind je allerlei interessante details over het zonnepark en hoe het bijdraagt aan de lokale biodiversiteit.