]

Wat gebeurt er met natuur en landschap op dit grote zonnepark?

Hazenwinkel ligt op een locatie met 3 minder landschappelijke elementen: twee hoogspanningsleidingen met masten dwars door de percelen en als buren de spoorlijn en een voormalige vuilstort. Een landschapsstudie wees dan ook uit dat een zonnepark hier prima zou passen, mits de inrichting aan zou sluiten bij de bestaande landschappelijke indeling en de vegetatie. Het daarna opgestelde landschapsplan voorziet hierin; ruim 11 van de 18 hectare wordt gebruikt voor de installatie met ruimte voor extensieve beweiding door schapen. De overige ongeveer 7 hectare is bestemd voor ecologische invulling, zijnde bloemrijk grasland, struweel rondom met soorten struiken die in dit gebied thuishoren en een poel voor amfibieën. Het geheel houdt het open karakter én de biodiversiteit verbetert. Door het struweel rondom is de installatie straks vanaf de weg niet meer te zien, behalve bij de toegang en onder de hoogspanningsleidingen.

Wat gebeurt er met de zonnepanelen aan het eind van hun levensduur?

De installateur KiesZon is aangesloten bij een convenant dat zorgt voor correcte recycling van de zonnepanelen aan het einde van hun levensduur.

Wat gebeurt er met de grond aan het einde van het zonnepark?

De grond was eerst in gebruik als grasland en dat blijft grotendeels gehandhaafd in een extensieve vorm. Deze situatie is contractueel vastgelegd voor 25 jaar, waarna de installatie wordt ontmanteld en er desgewenst voor een andere vorm van landgebruik kan worden gekozen. Deelnemers aan het park kunnen hierover meedenken.

Naar wie gaat de winst van dit zonnepark?

De Familie Verhoeven heeft samen met de regionale energiecoöperatie een beheersconstructie gerealiseerd, die een waarborg is voor lokale deelname van omwonenden en bewoners uit buurgemeenten. De familie heeft 15 % eigendom van het zonnepark, de speciaal opgerichte Coöperatie Morgen Groene Energie Gulbergen U.A. heeft 20% en Greenchoice/KiesZon 65%. Samen vormen ze BV Zonnepark Hazenwinkel, Bewoners kunnen lid worden van de coöperatie en worden daardoor mede-eigenaar van het zonnepark. Zij kunnen dan ook meebeslissen over de koers van het park en zij delen in de winst. Besluiten die bepalend zijn voor het zonnepark worden in evenredigheid genomen door de drie partijen.

Het stroomnet is nu al vol. Hoe moet dat in de toekomst?

De aansluiting op het net was al in een vroeg stadium geregeld, dus Hazenwinkel kan haar stroom gaan leveren. Om de ontwikkelingen in het Nederlandse stroomnet te kunnen blijven volgen, zoeken de drie partijen nu al naar nieuwe mogelijkheden. Te denken valt aan energieopslag en directe levering aan de omgeving.

Hoeveel zonnepanelen worden er geplaatst?

In totaal worden er 29.088 zonnepanelen, goed voor een jaarlijkse productie van 17.700.000 kWh. Ter vergelijking: hiermee kunnen 7.000 gemiddelde huishoudens een jaar van stroom worden voorzien.

Hoeveel gezinnen kunnen zo van groene stroom worden voorzien?

Met de elektriciteit die wordt opgewekt door het zonnepark kunnen 6.500 gemiddelde Nederlandse gezinnen van groene stroom worden voorzien.

Tot wanneer zullen de werkzaamheden duren?

Afhankelijk van de weeromstandigheden zullen de bouwwerkzaamheden in het voorjaar van 2024 worden afgerond.

Met wie kan ik als omwonende contact opnemen over de werkzaamheden?

Het aanspreekpunt rondom de werkzaamheden voor omwonenden is Jan de Rijke, uitvoerder bij KiesZon. Jan is bereikbaar op telefoonnummer: 06 5555 1213.

Zal er hinder zijn van de bouwwerkzaamheden?

KiesZon doet er alles aan eventuele hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Ondanks de maatregelen die we hiervoor treffen, zullen wellicht geluiden te horen zijn vanaf het bouwterrein, denk aan bouwverkeer, gereedschap en heiwerkzaamheden.

Wordt er op de bouwplaats gebruikgemaakt van een diesel aggregaat?

Tijdens de bouwwerkzaamheden zal een hybride aggregaat dat deels op zonne-energie werkt de bouwplaats van stroom voorzien. Dit om de realisatie duurzamer en meer uitstootvrij te kunnen laten verlopen.

Ik wil meedoen aan met dit duurzame project! Kan ik participeren in het zonnepark?

Jazeker! Alle betrokken partijen van dit zonnepark vinden het belangrijk dat bewoners in de omgeving, maar ook daarbuiten, mee kunnen doen aan dit duurzame project. Je kunt daarom zowel via KiesZon als via de coöperatie Morgen Groene Energie Gulbergen participeren in Zonnepark Hazenwinkel. Meer informatie hoe je kunt mee doen.